Willkommen!

Deutsch    Deutsch    Deutsch

Welkom!

Nederlands    Vlaams    Nederlands

Welcome!

English    English    English    English

De Kantoorverhuizing (Der Büroumzug); Klappentext und Umschlagseite
De Kantoorverhuizing (Moving Your Office); Cover image and cover text
(Über 330 Artikel für niederländische Übersetzerverbände, alle in niedl. Sprache)
(330+ short articles for the Dutch Translators Associations, all in Dutch)
300 maal op zwaar getroffen mensen natrappen - daarvan levert de Oostenrijkse teletekst meesterlijke staaltjes (in het Duits)
How on earth can a public service such as the Austrian Ceefax (Teletext) be so deaply heartless and cruel towards people who are in deep grief?
Een selectie uit de artikelen, tekeningen en gedichten van Dr. Josef Kühtreiber (in het Duits)
A selection of articles, drawings and poems by Dr. Josef Kühtreiber (in German only)